خانه /

سوالات متداول صدور و ارسال صورتحساب به سامانه مودیان - تغییرات ( خرداد 1403 )

سوالات متداول صدور و ارسال صورتحساب به سامانه مودیان - تغییرات ( خرداد 1403 )تصویر
تاریخ نگارش : 1402/12/15 توسط : تیم سامانه لیمو

ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان فراخوان نشده مالیات بر ارزش افزوده که مبادرت به فروش کالا/خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده مینماید؛ چگونه است؟

مودیان فوق الذکر، وفق ماده- 4- قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های  فروشگاهی و سامانه مودیان، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند؛ مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمیباشند. دریافتکنندگان مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده واین جریمه قابل بخشودگی نمیباشد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از فعالان اقتصادی مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور نمیشود. با عنایت به موارد مطروحه، ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها با امکان تغییر نرخ stuffid.tax.gov.ir در سامانه مودیان از همان شناسه کالا/خدمات مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نرخ صفر استفاده نمایند.

نکته: چنانچه مودیان مذکور على رغم عدم فراخوان توسط سازمان امور مالیاتی کشور -به استثنای مؤدیانی که در اجرای فراخوان مرحله سوم به صورت اختیاری ثبت نام نموده اند- به هنگام ثبت نام در نظام مالیاتی مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب نموده اند، میبایست جهت جلوگیری از تعلق جرائم مزبور نسبت به اصلاح مشمولیت اقدام نمایندبدین منظور مؤدیان میبایست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس نسبت به اصلاح و ویرایش مشمولیت اقدام نمایند. -منوی فهرست پرونده های مالیاتی my.tax.gov.ir پروندههای عملکرد و ارزش افزوده - جزئیات پرونده - بروزرسانی و تکمیل ثبت نام - ویرایش اطلاعات ثبت نام - تعیین مشمولیت ارزش افزوده- نظر به اینکه مسئولیت انتخاب مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان در هنگام ثبت نام با مؤدی می باشد، لذا ضروری است به منظور جلوگیری از تعلق جرائم مربوط نسبت به احراز مشمولیت یا عدم مشمولیت خود مطابق فراخوان های سازمان امور مالیاتی کشور اطمینان حاصل نمایند.

 مصادیق عدم الزام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان کدامند؟

مصادیقی همانند: درآمد اجاره اموال غیر منقول - خرید و فروش سهام /اوراق بهادار، سود و زیان حاصل از تسعیر، سود سپرده های بانکی، سود سهام و اوراق بهادار، حق عضویت و کمکهای بلاعوض .

در لیمو به راحتی تنها با 7 هزار تومان میتوانید صورتحساب خود را صادر و ارسال نمایید . کلیک کنید

آیا در مورد فروشهای کالا/خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب الکترونیکی صادر می گردد؟

بله. میبایست برای هرگونه فروش کالا و یا ارائه خدمت، اعم از مشمول یا معاف، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان صورت گیرد.

در صورتی که شرکت برای کارمند خود بلیط هواپیما تهیه نماید، نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی چگونه است؟

با توجه به اختیاری بودن ثبت فیلد شماره اقتصادی خریدار، در صورت درخواست شرکت و بهره مندی از اعتبار مالیاتی، میبایست شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب درج شود. لازم به ذکر است که شماره اقتصادی درج شده در صورتحساب الکترونیکی - بلیط هواپیما - الزاما کد ملی مسافر نیستجزییات بیشتر در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به بخش پایانه های  فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین نامه ها و دستورالعملها و intamedia.ir نشانی نرم افزارهای مرتبط قابل بهرهبرداری میباشد.

آیا میتوان در صورتحساب الکترونیکی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به صفر - 0- تغییر داد ؟

مطابق با سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی؛ فقط در دو صورت این امکان وجود دارد :

مودی غیر مشمول مالیات بر my.tax.gov.ir در صورتی که مودی در سامانه ثبت نام ارزش افزوده شناخته شود؛

در الگوی صادرات که در این صورت این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از با امکان تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده stuffid.tax.gov.ir همان شناسه کالا / خدمات مندرج در سامانه به صفر استفاده نمایند.

 نحوه ی صدور صورتحساب الکترونیکی داخل در زنجیره تولید و توزیع فرآوردههای نفتی و مشتقات نفتی چگونه است؟

با توجه به تصویب و ابلاغ " قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های  فروشگاهی و سامانه مؤدیان" بر اساس تبصره - 3- ماده- 6- قانون موصوف ، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده- 2۹ - قانون "برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" و ماده - 5- قانون "مدیریت خدمات کشوری" و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خردهفروشی از طریق سامانههای دولتی از قبیل "سامانه جامع تجارت ایران" و "سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی-ثامن-" موضوع قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" میباشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون، اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، به سامانه مؤدیان منتقل کنند و در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

بیشتر بخوانید:

در صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات از چه شناسه کالا/خدمت میبایست استفاده کرد؟

جهت صدور صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات می بایست از همان شناسه کالا/خدمت‌ موجود در سایت ir.stuffid استفاده نمود. لیکن با عنایت به اینکه در الگوی صادرات، نرخ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با نرخ درج شده در سایت مذکور اعتبار سنجی نمیگردد; لذا ضروری است در صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، صفر ثبت گردد.

آیا میتوان در صورتحساب الکترونیکی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به صفر (0) تغییر داد ؟

مطابق با سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی; فقط در دو صورت این امکان وجود دارد :

 در صورتی که مودی در سامانه ثبت نام my.tax.gov.ir مودی غیر مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شناخته شود;

 در الگوی صادرات;

که در این صورت این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا / خدمات مندرج در سامانهstuffid.tax.gov.irبا امکان تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صفر استفاده نمایند

حد مجاز فروش برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی چگونه‏ است؟

مطابق قانون تسهیل تکالیف مودیان، حد مجاز فروش حداکثر پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات ‌های مستقیم است

ساز وکار افزایش حد مجاز فروش مودیان چگونه می باشد؟

حد مجاز فروش مودیان مالیاتی (به غیر از واحدهای جدید التاسیس یا فاقد پرونده مالیاتی) براساس فروش ابرازی دوره متناظر سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، محاسبه و در کارپوشه مودینمایش داده خواهد شد.غیر فعال شدن کارپوشه به واسطه عبور از حد مجاز ماده (6) قانون با عنایت به آیین نامه مربوطه تاثیری در دریافت صورتحساب‌ های ارسالی ندارد ولی از این بابت اعتباری برای خریدار لحاظ نمی گردد.

طریقه محاسبه حد مجاز فروش به چه صورت است؟

پنج(5) برابر فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی بارگذاری شده و قابل نمایش می باشد. در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، پنج(5)برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می‌‏شود. برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهای فاقد سابقه مالیاتی و یا مودیانی که فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده، و این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات ‏های مستقیم باشد; نیز 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون فوق الذکر محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می‌‏شود.

اعتبار مالیاتی به چه صورتحسابی تعلق می‌گیرد؟

درصورت فعال بودن کارپوشه مودی و دارا بودن شرایط لازم برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، اگر فروشنده صورتحساب الکترونیکی نوع اول با الگوی مربوطه را صادر نماید و صورتحساب صادره مورد تایید طرف دوم معامله که مودی مالیاتی است باشد، آن صورتحساب حاوی اعتبار مالیاتی خواهد بود.

چند روش برای افزایش حد مجاز فروش توسط مودی وجود دارد؟

مودی از دو طریق میتواند حد مجاز فروش خود را افزایش دهد:

الف) افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل:

در صورتی که مودی تمام یا قسمتی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل را پرداخت نکرده یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننموده باشد; میتواند با پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش ‌‌افزوده مربوط به دوره مزبور از افزایش حد مجاز فروش مندرج در ماده(?) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان حداکثر تا مبلغ فروش ابرازی بهره مند شود.

در این صورت اداره امور مالیاتی میبایست مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط به معاونت فناوری ‌های مالیاتی اعلام نماید تا نسبت به افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده (?) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام شود. در صورتی که پرونده دوره مشابه سال قبل مودی پیش از درخواست افزایش حد مجاز فروش مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده باشد و در اثر آن اعتبار مالیاتی قطعی شده کمتر از اعتبار مالیاتی ابرازی مودی باشد، مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده بدهی جهت افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده (?) قانون پس از کسر ما به­ التفاوت اعتبار مالیاتی قطعی شده و اعتبار مالیاتی ابرازی پرداخت نشده می­بایست به معاونت فناوری ‌های مالیاتی اعلام شود.

ب) افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت مالیات و عوارض متعلقه یا ارائه تضمین:

در صورت درخواست مودی برای افزایش حد مجاز فروش از این طریق مودی موظف به پرداخت مالیات و عوارض فروش یا ارائه تضمین متناسب با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی ملحوظ نظر قرار دادن نرخ مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

در صورت پرداخت مالیات و عوارض متعلق حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش پرداختی به صورت سیستمی افزایش می یابد.

در صورت ارائه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ)، ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به دریافت هر یک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی، به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نمایند.

سررسید تضامین موضوع این بند حداکثر تا پایان مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به همان دوره مالیاتی میباشد که پس از تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده پرداخت یا ترتیب پرداخت ظرف مهلت
مقرر، قانونی تضامین دریافتی به مودی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد.

در صورت درخواست افزایش حد مجاز فروش از هر یک از روشهای مذکور توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلف به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت اعلام به معاونت فناوری های مالیاتی میباشند.

شایان ذکر است پس از برقراری تمهیدات سیستمی پیش بینی شده، در این دستور العمل به صورت غیر دستی و برخط انجام خواهد شد.

چند روش برای ارسال صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی;

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد - با کلید مودی;

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد- با کلید شرکت معتمد;

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌ های دولتی.


روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط مودی چگونه است؟

این روش، ویژه مودیانی است که ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به صورت مستقیم و توسط مودی صورت میپذیرد. در این روش مسئولیت ارسال با شخص مودی است.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید‏ مودی چگونه‏ است؟

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام مینماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مودی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با شرکت معتمد ارائه ‌کننده خدمات مالیاتی میباشد.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید شرکت معتمد چگونه است؟

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیر ساخت ‌های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی مینماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه‌ کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌های دولتی چگونه است؟

در این روش، میبایست مودی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مودیان توسط سامانه ‌های دولتی را انتخاب نماید. در این صورت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه ‏های دولتی امکان ‏پذیر خواهد شد.

نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌های دولتی چگونه است؟

مطابق با قانون تسهیل تکالیف مودیان، کلیه دستگاه ‌های اجرائی موضوع ماده (??) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (?)قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمآن‌ های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند. ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه‏ های جامع تجارت، تدارکات دولت و ثامن، در صورت انتخاب و اعلام مودی و مطابق با قواعد و اسناد مرتبط در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ ها و امکان‌ پذیر می ‏باشد.

منظور از شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی چیست؟

اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌ های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش ‌های لازم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیر حاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری میکنند.

انواع شرکت‌ها‌ی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی چیست؟

نوع اول: مجوز فعالیت ‌های مرتبط با حوزه صدور، جمع ‌آوری، نگهداری و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و نظارت بر عملکرد مودیان در این حوزه میباشد. شرکت‌ های دارنده این مجوز قادر به ارائه خدمات نامبرده به خود نیز میباشند;

نوع دوم: مجوز فعالیت ‌های مرتبط با حوزه آموزش به مودیان مالیاتی و احراز تسلط آن ‌ها به حقوق و تکالیف خود در ارتباط با قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر قوانین مالیاتی مرتبط با مودی میباشد;

نوع سوم: مجوز فعالیت ‌های مرتبط با حوزه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی مانند مشاوره فنی و غیر مالیاتی، مشاوره مالیاتی، کمک به تنظیم اظهارنامه ‌های مالیاتی، تهیه و نگهداری دفاتر و سایر موارد غیر حاکمیتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در این حوزه میباشد

در صورت تمایل به استفاده از شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات و عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های مذکور تکلیف چیست؟

در صورت ‌‌عدم تمایل به ارسال مستقیم، شرایط لازم برای ارسال صورتحساب‌ های الکترونیکی صادره از طریق شرکت‌ های معتمد فراهم شده است. عملکرد شرکت‎‌های معتمد تحت نظارت مرکز تنظیم مقررات میباشد و درصورت عدم همکاری شرکت ‌های معتمد اقدامات لازم انجام میپذیرد.

نرخ تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی چگونه تعیین میگردد و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

شورای اقتصاد نرخ تعرفه شرکتهای معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی را تعیین مینمایدکه مطابق با قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون تسهیل; سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت ‌های معتمد در خصوص صدور صورتحساب‌ های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین ‌شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی ‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند ( که البته این موضوع همراه با دریافت وجه همراه بوده است به بهانه های مختلف ). بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه ‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به ‌طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صد در صد آن تخصیص میابد. حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است.

رای صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی چه اقداماتی باید انجام شود؟

ثبت نام در نظام مالیاتی به نشانی register.tax.gov.ir;

ثبت نام (اشخاص حقیقی فاقد ثبت نام) از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir;

اخذ گواهی الکترونیکی مناسب از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در سایت مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به نشانی rca.gov.ir قابل مشاهده است.

دریافت‌ شناسه ‌یکتای ‌حافظه‌ مالیاتی:

ورود به کارپوشه اختصاصی از طریق نشانی tp.tax.gov.ir یا نشانی my.tax.gov.ir;

انتخاب پرونده مالیاتی;

انتخاب بخش عضویت، تکمیل اطلاعات و دریافت‌ شناسه ‌یکتای ‌حافظه‌ مالیاتی در کارپوشه.

استفاده از ‌پایانه فروشگاهی مطابق استانداردهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور;

صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی;

ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان.

سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه ‌های فروشگاهی-حافظه مالیاتی و پیوست‌های آن در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ ها و نرم‌ افزار های مرتبط قابل بهره‌ برداری میباشد.

فرجه زمانی برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان چه قدر است؟

فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان حداکثر یک هفته ( البته به تازگی 21 روز 15/12/1402 )میباشد.

جزییات آن در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ ها و نرم‌ افزار های مرتبط قابل بهره‌ برداری میباشد.

آیا امکان ارسال صورتحساب‌ های الکترونیکی به صورت کلی و یکجا وجود دارد؟

بله‌.

 ارسال صورتحساب ‏های الکترونیکی بدون گواهی امضاء در قالب بسته ‏های حداکثر 100 تایی امکان ‌پذیر است.

 ارسال صورتحساب ‏های الکترونیکی با گواهی امضاء در قالب بسته ‏های حداکثر 1000 تایی امکان ‌پذیر است.

قاعده محاسبه اقلام اعشاری صورتحساب الکترونیکی به چه صورت است؟

تمامی مقادیر ریالی به جز فیلد مبلغ واحد میبایست، با احتساب0 رقم اعشار (روش قطع کردن) و نیز تمامی مقادیر ارزی با احتساب 4 رقم اعشار (روش قطع کردن) ; مطابق با سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی محاسبه و در صورتحساب درج گردد

درخصوص واردات کالا، صدور صورتحساب الکترونیکی توسط چه‌کسی و چگونه انجام می‌شود؟

اطلاعات مربوط به واردات کالا، از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه مودیان ارسال و در کارپوشه بخش واردات مربوط به وارد کننده درج میگردد.

طریقه اعتبا‌رسنجی (اطلاعات طرف دوم) در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم چگونه است؟

در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، اطلاعات خریدار از فیلدهای اختیاری میباشد; لذا الزامی به ثبت آن وجود ندارد; لیکن در صورت ثبت آن در سامانه مودیان میبایست قواعد فیلدها از لحاظ اعتبار داده ‌ای و الگوریتمی مطابق با سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" رعایت گردد و در صورت نامعتبر بودن اعتبار داده ‌ای، منجر به رد صورتحساب الکترونیکی میگردد.

مدت زمان اعتبار توکن ایجاد شده در پایانه فروشگاهی(ارسال صورتحساب بدون گواهی امضاء) چند ساعت است؟

4 ساعت از زمان دریافت توکن.

نحوه رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی به چه صورت است؟

تولید کلید متقارن و IV توسط پایانه فروشگاهی;

رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی با کلید متقارن و IV تولید شده;

رمزگذاری کلید متقارن مورد استفاده با کلید عمومی سازمان امور مالیاتی کشور.

جزییات آن در سند "دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ ها و نرم‌ افزار های مرتبط قابل بهره‌ برداری میباشد.

هرگونه تغییر در روش رمزگذاری، در سند فوق‏ الذکر درج خواهد شد، لذا ضروری است از آخرین نسخه سند برای رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی استفاده شود.

نحوه دسترسی به کلید عمومی سازمان به چه صورت است؟

با فراخوانی متد GetServerInformation کلید عمومی و شناسه کلید عمومی سازمان در اختیار ارسال‌کننده صورتحساب الکترونیکی قرار می‌گیرد. جزییات آن در سند "دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌،گزینه آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ ها و نرم‌ افزار های مرتبط قابل بهره‌ برداری میباشد.

در صورت انتخاب صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد/‌سامانه‌های دولتی با کلید شرکت معتمد/سامانه‌های دولتی" ثبت کلید عمومی چگونه است؟

در فرآیند دریافت شناسه یکتا، در صورتی که مودی نوع ارسال صورتحساب الکترونیکی خود را "توسط شرکت معتمد/ سامانه‌ های دولتی با کلید شرکت معتمد/سامانه ‌های دولتی" انتخاب نماید، نیازی به ثبت کلید عمومی توسط مودی نیست.

دریافت پیام خطای «مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست » به چه معنی است و مقدار مبلغ پرداختی نقدی چگونه محاسبه می شود؟

به معنی این است که فیلد مبلغ پرداختی نقدی (فیلد cap) اشتباه محاسبه شده است. معمولا دلیل اصلی این ‌اشتباه کم نکردن مقادیر مالیات از مجموع صورتحساب میباشد.

insp: مبلغ نسیه

tvam: مجموع مالیات بر ارزش افزوده

todam: مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

tbill: مجموع صورتحساب

cap = tbill – todam – tvam – insp

دریافت پیام خطای « مقدار فیلد مبلغ نسیه از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست » به چه معنی است و مقدار مبلغ نسیه چگونه محاسبه می شود؟

به معنی این است که فیلد مبلغ نسیه (فیلد insp) اشتباه محاسبه شده است. معمولا دلیل اصلی این‌ اشتباه کم نکردن مقادیر مالیات از مجموع صورتحساب میباشد.

cap: مبلغ پرداختی نقدی

tvam: مجموع مالیات بر ارزش افزوده

todam: مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

tbill: مجموع صورتحساب

insp = tbill – todam – tvam – cap

دریافت پیام خطای «مقدار فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی منطبق با اطلاعات سامانه نمیباشد و صورتحساب معتبر نیست » به چه معنی است؟

به این معنی است که در تولید فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی (فیلد taxid) اشتباه صورت گرفته است. این فیلد شناسه ای 22 کاراکتری است که از 4 بخش شناسه یکتای حافظه مالیاتی، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی، سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی، و رقم کنترلی به ترتیب با طول ثابت 6، 5، 10 و 1 رقم تشکیل شده است. معمولا دلیل وقوع این پیام خطا عدم همخوانی تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی با فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (فیلد indatim)، و یا تکراری بودن سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی میباشد.

جزییات آن در اسناد "قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی" و "‌دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ ها و نرم‌ افزار های مرتبط قابل بهره‌ برداری میباشد.

دریافت پیام خطای «امضای صورتحساب الکترونیکی صحیح نمیباشد» به چه معنی است؟

این خطا در دو حالت زیر امکان دارد رخ دهد:

کلید خصوصی استفاده شده برای تولید امضای دیجیتال روی صورتحساب الکترونیکی، با کلید عمومی بارگذاری شده در کارپوشه، مطابقت نداشته باشد.

برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان، از الگوریتم‌ ها و پارامترهای مناسب مطابق سند

"‎دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان" که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌ نامه ‌ها و دستور العمل‌ ها و نرم‌ افزار های مرتبط، بارگذاری شده، استفاده نشده باشد.

ارقام (اول تا ششم) کد هشدار/خطا درلایه محتوا صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان نشانه چیست؟

پس از استعلام وضعیت صورتحساب الکترونیکی، بسته به نوع خطا‌/ هشدار، در هر یک از فیلدهای موجود در صورتحساب، عددی به عنوان کد خطا/هشدار بازگردانده می‌شود; که منجر به (‌تایید یا رد) صورتحساب الکترونیکی میگردد. ساختار کدخطاها بدین صورت است :

در صورتی که خطا باشد با (0) و در صورتی که هشدار باشد با (1) شروع می‌شود.

 رقم دوم بیانگر (نوع خطا/هشدار) رخ داده شده میباشد.

 دو رقم بعدی نشان‌دهنده‌ی (شماره‌ی فیلد) که با خطا‌/ هشدار مواجه شده میباشد.

دو رقم آخر برای )خطاهای‌ ساختار (Json که بیانگر جزئیات خطای رخداده هستند.

جدول زیر نحوه تولید خطا و جزییات آن را بیان میکند:

نوع فیلد

رقم اول

رقم دوم

رقم سوم و

چهارم

رقم پنجم وششم

شرح خطا

اجباری/اختیاری/خارج از الگو/تعریف نشده/همه

0= خطا

1= هشدار

0= عدم اعتبار وجودی فیلد

1 = عدم اعتبار ساختار Json

2= عدم اعتبار قاعدهای فیلد

3‌ = عدم اعتبار تطبیقی فیلد

4=‌ پر شدن فیلد »خارج از الگو« یا پر شدن فیلد "تعریف نشده"

5‌=‌ اعتبارسنجی تکراری بودن فیلد

شماره فیلد

جزییات خطا

لازم به ذکر است که جزییات بیشتر در سند "کد خطاهای سامانه مودیان" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ ها و نرم‌ افزار های مرتبط قابل بهره‌ برداری میباشد.

تعداد کد (هشدار/خطا) قابل مشاهده در سامانه مودیان در لایه انتقال صورتحساب الکترونیکی چه قدر است؟

در هنگام استعلام وضعیت صورتحساب الکترونیکی، خطاها و هشدارهای آن تا سقف (50 خطا و هشدار) نمایش داده می‌شود و اولویت با خطاها میباشد و در صورتی که تعداد خطاها و هشدارهای صورتحساب بیشتر از 50 مورد باشد; خطایی با کد 00000 و پیغام "تعداد پیام‌های خطا/هشدار بیشتر از 50 مورد است و امکان نمایش بیشتر از این تعداد وجود ندارد" در کنار 50 خطا/هشدار اول نمایش داده می‌شود.

لازم به ذکر است که جزییات بیشتر در سند "کد خطاهای سامانه مودیان" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ ها و نرم‌ افزار های مرتبط قابل بهره‌ برداری میباشد.

پیام "مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست" به چه معنی است؟

 این خطا زمانی صادر می‌شود که فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب فیلد (indatim)با مقدار‌ی نامعتبر پر شود. مثلا تاریخ یا زمان صدور صورتحساب خارج از مهلت مجاز ارسال صورتحساب بوده، یا از زمان سرور(زمان حال) جلوتر باشد.

پیام "فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات سامانه منطبق نیست" به چه معنی است؟

این خطا زمانی صادر می‌شود که در مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده اشتباه صورت گرفته باشد و با نرخ درج شده در سایت stuffid.ir منطبق نباشد.(به غیر از الگوی صادرات)

پیام "مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب مرجع با اطلاعات سامانه منطبق نیست " به چه معنی است؟

این کد خطا ممکن است در یکی از موارد زیر صادر شود:

 شماره مالیاتی صورتحساب مرجع معتبر نباشد.

صورتحساب اصلی در سامانه مودیان ثبت نشده باشد. مثلا در وضعیتpending و یا خطا بوده و با همان شماره مالیاتی صورتحساب مرجع(صورتحساب ارجاعی) صادر نماید.

نقش کاربر فرعی در کارپوشه مودیان چیست؟

مودیان حقوقی(مدیرعامل/مدیر تصفیه) و مودیان حقیقی‌(انفرادی، نماینده اصلی پرونده‌ های مشارکتی) میتوانند افرادی را در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir با کد ملی خود ثبت نام نمایند و به عنوان کاربر فرعی برای ورود به کارپوشه مربوطه تعریف و برای آن‌ ها سطح دسترسی تعیین نمایند. کاربر فرعی با ورود به کارپوشه میتواند لیست پرونده/پرونده‌ های مالیاتی تخصیص داده شده به خود را مشاهده و با انتخاب هر پرونده وارد کارپوشه آن شده و بر اساس سطح دسترسی تعریف شده اقدامات لازم را انجام دهد. جزییات آن در سند "‌راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه های‌ فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ ها و نرم‌ افزار های مرتبط قابل بهره‌ برداری میباشد.

صدورکدام نوع از صورتحساب‌ های الکترونیکی در کارپوشه، نیاز به واکنش دارد؟

در صورتی که فروشنده از صورتحساب الکترونیکی نوع اول استفاده نماید و خریدار مصرف کننده نهایی نبوده و دارای کارپوشه فعال باشد، امکان تایید یا رد صورتحساب الکترونیکی پس از درج صورتحساب به صورت خودکار درکارپوشه خریدار، حداکثر تا30 روز وجود دارد. درصورت عدم واکنش خریدار تا موعد مقرر، صورتحساب الکترونیکی به صورت سیستمی تایید میگردد.

آیا تایید صورتحساب الکترونیکی به صورت کلی و گروهی امکان‌پذیر است؟

بله. با انتخاب یک یا چند صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه، امکان تایید یا رد کلی و گروهی وجود دارد.

مودیان دارا‌ی پرونده که ثبت‌نام‏ الکترونیکی دارند‌، چگونه به کارپوشه خود وارد می‌شوند؟ 

ورود از طریق نشانی ‌tp.tax.gov.ir یا نشانی my.tax.gov.ir;

وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور و انجام عملیات احراز هویت.

اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‏ های فروشگاهی و سامانه مودیان کدامند؟

کلیه صاحبان مشاغل(صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‏های مستقیم مصوب1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

منظور از تاریخ مشمولیت اشخاص در قانون پایانه‏ های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟

مطابق قانون تسهیل تکالیف مودیان، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی وسایر دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08و نیز سایر اشخاص حقوقی( به استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده) از تاریخ 1402/07/01 .

کلیه اشخاص باقیمانده( اشخاص حقیقی که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال 1402 آنها تا پایان شهریور ماه سال 1402، بیشتر از 180 میلیارد ریال بوده است و همچنین اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده‌) از تاریخ10/01/ 1402

چه اشخاصی از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند و طریقه محاسبه‌ی مالیات این دسته از مودیان چگونه است؟

به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان میتواند مودیانی (اشخاص حقیقی) که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (??) قانون مالیاتهای مستقیم باشد; را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید.

نصاب مذکور در سال‌های 1402(150 برابر) و سال 1403(100برابر) و در سال 1404(50 برابر) معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌ های مستقیم تعیین می‌شود.

طریقه‌ی محاسبه مالیات و عوارض این دسته از مودیان، مطابق آیین‌نامه اجرائی خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند: اشخاص حقیقی موضوع جزء (2) بند ط تبصره (6) قانون بودجه سال 1402، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه‌ کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء(4) بند ب ماده(26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، فروشندگان مواد معدنی به واحد ‌های فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌ اند، نخواهد بود.

ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان فراخوان نشده مالیات بر ارزش افزوده که مبادرت به فروش کالا/خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده مینماید; چگونه است؟

مودیان فوق الذکر، وفق ماده(4) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند; مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمیباشند. دریافت‌کنندگان مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده واین جریمه قابل بخشودگی نمیباشد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از فعالان اقتصادی مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور نمیشود. با عنایت به موارد مطروحه، ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا‌/‌خدمات مندرج در سامانهstuffid.tax.gov.irبا امکان تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده به نرخ صفر استفاده نمایند.

نکته: چنانچه مودیان مذکور علی رغم عدم فراخوان توسط سازمان امور مالیاتی کشور (به استثنای مودیانی که در اجرای فراخوان مرحله سوم به صورت اختیاری ثبت نام نموده اند) به هنگام ثبت نام در نظام مالیاتی مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب نموده اند، میبایست جهت جلوگیری از تعلق جرائم مزبور نسبت به اصلاح مشمولیت اقدام نمایند.

بدین منظور مودیان میبایست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir نسبت به اصلاح و ویرایش مشمولیت اقدام نمایند. (منوی فهرست پرونده های مالیاتی – پرونده‌ های عملکرد و ارزش افزوده - جزئیات پرونده - بروزرسانی و تکمیل ثبت نام - ویرایش اطلاعات ثبت نام - تعیین مشمولیت ارزش افزوده)

نظر به اینکه مسئولیت انتخاب مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده مودیان در هنگام ثبت نام با مودی می باشد، لذا ضروری است به منظور جلوگیری از تعلق جرائم مربوط نسبت به احراز مشمولیت یا عدم مشمولیت خود مطابق فراخوان های سازمان امور مالیاتی کشور اطمینان حاصل نمایند.

آیا امکان غیرفعالسازی پرونده مالیاتی درکارپوشه وجود دارد؟

امکان غیر فعالسازی پرونده مالیاتی برای مودیان، به صورت سیستمی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیmy.tax.gov.ir دربخش "پرونده‌ های درآمد" و با انتخاب گزینه"جزییات"ایجاد گردیده است. لذا مودیان درصورت عدم ‌فعالیت میتوانند از طریق آدرس مذکور غیرفعالسازی پرونده مربوطه را انجام دهند.

چند وضعیت برای صورتحساب‌ ها در کارپوشه وجود داد؟

بطور کلی صورتحساب­های خرید دارای وضعیت های زیر میباشند:

- در انتظار واکنش: در صورتی که مودی به صورتحساب واکنش نشان نداده باشد و 30 روز از زمان درج صورتحساب در کارپوشه نگذشته باشد.

- تایید شده: در صورتی که مودی صورتحساب را تایید کرده باشد.

- رد شده: در صورتی که مودی صورتحساب را در فرجه زمانی قانونی رد کرده باشد.

- تایید سیستمی: در صورتی که مودی به صورتحساب واکنش نشان نداده باشد پس از گذشت 30 روز از زمان درج صورتحساب در کارپوشه، صورتحساب تایید سیستمی می­گردد.

- عدم نیاز به واکنش: صورتحساب‌ هایی که برای مصرف کننده نهایی صادر می شود.(نوع2 و نوع3)

- عدم امکان واکنش: صورتحساب‌ هایی که در زمان صدور، وضعیت کارپوشه خریدار آنها غیرمجاز(موقت یا دائم) باشد و 30 روز از تاریخ صدور آنها گذشته باشد.

- ابطال شده: در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی ارجاعی، مرجع همان صورتحساب ابطال شده تلقی میگردد.

در چه صورت کارپوشه در وضعیت (غیر مجاز موقت) قرار می‌گیرد و شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال می‌شود؟

با ثبت درخواست ویرایش در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور توسط مودی، پرونده مالیاتی مودی از مرحله نهایی و تایید شده (گام 4) خارج و وارد مرحله ویرایش و عدم تایید اطلاعات (گام 3) شده در نتیجه کارپوشه مودی تغییر وضعیت داده و از فعال به غیر مجاز موقت تغییر مینماید. همچنین تمامی شناسه یکتاهای حافظه مالیاتی غیرفعال و امکان دریافت و بارگذاری صورتحساب فروش در سامانه مودیان برای کارپوشه آن پرونده وجود نخواهد داشت.

فعالسازی مجدد کارپوشه و شناسه یکتای حافظه مالیاتی چگونه است؟

با تکمیل و تأیید نهایی اطلاعات ویرایش شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی، پرونده مالیاتی مربوطه در کارپوشهسامانه مودیان فعال شده و مودی می­تواند با ورود به کارپوشه مجددا شناسه یکتای حافظه مالیاتی درخواست و دریافت نماید. لازم به ذکر است با درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط مودی، شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال قبلی مجددا فعال خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

صدور و  ارسال رایگان صورتحساب  الکترونیکی به سامانه مودیان بدون نرم افزار

دیدگاهی وجود ندارد، شما اولین دیدگاه را ایجاد کنید.

  • * توجه: دیدگاه ها بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده میشوند.
  • * توجه: دیدگاه های حاوی توهین و الفاظ نامناسب تایید نمیشوند.
  • * توجه: فقط دیدگاه های فارسی تایید میشوند.


جدیدترین مطالب

محبوب ترین مطالب